Price List

موضوع از 1 تا 10 فریم از 11 تا 20 فریم از 21 تا 30 فریم از 31 تا 40 فریم از 41 تا 50 فریم
عکاسی صنعتی از کارخانجات و خط تولید، محیط های صنعتی 1/5 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2/5 میلیون تومان 3 میلیون تومان 3/5 میلیون تومان
عكاسی از محصولات کوچک با پس زمینه تک رنگ – تا 20cm 700 هزار تومان 1/2 میلیون تومان 1/6 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2/3 میلیون تومان
عكاسی از محصولات متوسط با پس زمینه تک رنگ – تا 80cm 1/5 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2/5 میلیون تومان 3 میلیون تومان 3/5 میلیون تومان
عكاسی از محصولات کوچک براق ، شیشه ای با پس زمینه تک رنگ 1 میلیون تومان 1/5 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2/5 میلیون تومان 3 میلیون تومان
عکاسی از محصولات بزرگ با پس زمینه تک رنگ 1/5 میلیون تومان 2/1 میلیون تومان 2/7 میلیون تومان
عكاسی از پروژه های معماری ، عکاسی ساختمان ، مجتمع های مسکونی و تجاری و اداری 1/5 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2/۵ میلیون تومان 3 میلیون تومان 3/5 میلیون تومان
عکاسی از رستوران ، هتل ، مجتمع های ورزشی و تفریحی 1/5 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2/5 میلیون تومان 3 میلیون تومان 3/5 میلیون تومان
عکاسی از مواد غذایی ، کیک و شیرینی ، فست فود ، غذای ایرانی 800 هزار تومان 1/6 میلیون تومان 2 میلیون تومان
::: کلیه قیمت ها برای عکس ها با ویرایش کامل و آماده تحویل با حداکثر کیفیت می باشد :::
::: هزینه دکور و طراحی صحنه جدا محاسبه میگردد :::