Falcon – Nader Shah Museum

یک توپ بزرگ که در حیاط موزه نصب گردیده است و مراجعه کنندگان با پوشیدن لباسهای قدیمی در کنار این توپ و از نمای مجسمه نادر شاه عکس یادگاری میگیرند

You may also like...

1 Response

دیدگاهتان را بنویسید