DarreShahr – Ilam – Madakto

ماداکتو یکی از شهرهای از بین رفته عیلامیان است. نشانه های اختصاری شهر تاریخی و آثار به جامانده از آن در شهر دره شهر مدفون است.در ويرانه‌هاي به جاي مانده از يک شهر در زمان ساسانيان، آثار شهرسازي که در آن دوره معمول بوده به چشم مي‌خورد. سکه‌هاي يافت شده در خرابه‌هاي دره شهر به خسرو سوم و جانشينان او متعلق است. در حال حاضر اين شهر که در دامنه کوه خرابه‌هاي شهر باستاني دوره ساساني و رودخانه سيمره قرار دارد، و از استعداد کشاورزي، منابع آب غني، مراتع سبز و جنگل‌هاي انبوهي برخوردار است.

You may also like...

1 Response

دیدگاهتان را بنویسید